Jimtown Individual Game-by-Game Summaries 1995            Season Statistics                Team Game-by-Game Results


Rushing/Receiving Game-by-Game 1995                Game Superlatives


Jimtown Rushing/Receiving Game-by-Game (1995 FINAL)
                  All games


RUSHING        No-Yds/TD    GLE    LAV    KNOX    NP    CONC    CUL    BRE    TRI    PH    FAIR    CN     BRE  

Billy Sharp......... 120-791/9   12-91/2  11-125/2  11-96/0  16-89/2  15-22/0  16-68/1  14-136/1  13-130/1  7-34/0   DNP    3--3/0   2-3/0  
Brian Smith......... 141-687/12   7-28/0   6-32/0   7-27/2   7-40/0   7-21/0   7-33/1   6-14/1   4-59/3  12-55/0  33-200/3  31-141/2  14-37/0  
Travis Daniels...... 81-564/3   5-30/0   8-126/2  5-34/0   7-20/0   2-6/0   4-42/0    -    2-34/0  10-93/1  19-99/0  11-32/0   8-48/0  
Adrian Pettis....... 41-347/3   7-33/1   4-49/1   5-37/0   4-20/0   3--1/0   2-33/0    -    4-33/0   1-83/1   3-20/0   1-3/0   7-37/0  
R. Crockett......... 38-221/4   10-30/0   8-114/3  10-40/1  10-37/0   DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP   
Robert Crockett..... 33-214/3    DNP    DNP    DNP    DNP    6-11/0   9-47/1   2-1/0   9-99/2   7-56/0   DNP    DNP    DNP   
Caleb Pontius....... 36-46/3    5-47/1   3-16/0   3--15/1   -    5-4/0   5-29/0   2-0/0   2--18/0  4-21/1    -    2--20/0  5--18/0 
Courtney Lehman.....  5-40/0    1-23/0   2-7/0   1-13/0   1--3/0   DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP     -     -   
Tom Pontius.........  8-38/0     -     -    1-5/0   1-18/0   1--3/0    -     -    2-11/0   1--1/0    -    2-8/0    -   
Jim House...........  6-18/0    DNP     -    2-5/0    DNP    DNP    1-2/0    DNP    1-4/0   2-7/0    DNP    DNP    DNP   
Court Lehman........  1-5/0     DNP    DNP    DNP    DNP     -     DNP    1-5/0    -     -     -     DNP    DNP   
Keith Kinder........  1-4/0     DNP     -     DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    1-4/0    DNP    DNP    DNP   
Terry Cartwrigh.....  9-3/0     DNP     -    2--2/0   DNP    DNP    2-13/0   DNP    2-5/0   3--13/0   DNP    DNP    DNP   
Steve Stout.........  2-2/0     DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    1-2/0    DNP    DNP    1-0/0    DNP    DNP    DNP   
Darius Crockett.....  1-0/0     -     -    1-0/0    -     DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP   
Eddie Geier.........  1--5/0     -     -     -     -     -     -     DNP    DNP     -     DNP    DNP    1--5/0  
Team................  4--7/0    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    2--3/0   2--4/0   DNP   


RECEIVING       No-Yds/TD    GLE    LAV    KNOX    NP    CONC    CUL    BRE    TRI    PH    FAIR    CN     BRE  

Tom Pontius......... 16-224/1   2-31/1   2-61/0   3-44/0   1-7/0   2-24/0   1-9/0   1-2/0   1-9/0   2-29/0    -    1-8/0    -   
Chris Brewer........  7-188/2    -     -     -     -    2-55/1   1-23/0   1-27/0   1-38/0   1-37/1    -    1-8/0    -   
Don Kovacevich......  6-71/0     -    1-11/0   3-34/0   2-26/0   DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP   
C.Kovacevich........  6-65/0    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    1-8/0   2-25/0   DNP    2-34/0   1--2/0   DNP   
Eddie Geier.........  6-62/2     -     -     -    1-8/1   2-21/0   2-25/0   DNP    DNP    1-8/1    DNP    DNP     -   
Court Lehman........  6-58/0    DNP    DNP    DNP    DNP    1-7/0    DNP     -    1-11/0    -    4-40/0   DNP    DNP   
Chuck Smith.........  3-27/0     -     -    1-13/0   1-15/0    -    1--1/0    -     -     -     -     -     -   
Billy Sharp.........  3-25/0    1-11/0    -     -     -    1-7/0    -     -     -     -     DNP    1-7/0    -   
David Hartman.......  2-24/1     -     -    1-11/0   DNP    DNP    1-13/1   DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP   
Courtney Lehman.....  2-19/0     -    2-19/0    -     -     DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP     -     -   
Mike Kallimani......  1-5/0     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    1-5/0  
Jeff Bussard........  1-2/0     -     -     -     -     DNP    1-2/0    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP   

Return Stats Game-by-Game 1995


Jimtown Return Stats Game-by-Game (1995 FINAL)
                  All games


PUNT RETURNS   No-Yds  GLE   LAV   KNOX   NP   CONC  CUL   BRE   TRI   PH   FAIR   CN   BRE  

Billy Sharp....  7-142  1-24   -   1-75   -    -   2-28   -    -    -   DNP   2-13  1-2  
Court Lehman...  6-60   DNP   DNP   DNP   DNP   1-0   DNP   -   3-36  2-24   -   DNP   DNP  
Justin Mayou...  3-23   -    -   1-3   DNP   DNP   2-20  DNP   -    -   DNP   -    -  
Courtney Lehman  2-12   -   1--6   -    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   -   1-18 
Tom Pontius....  1-2    -    -    -    -    -   1-2   -    -    -    -    -    -  


KICK RETURNS   No-Yds  GLE   LAV   KNOX   NP   CONC  CUL   BRE   TRI   PH   FAIR   CN   BRE  

Billy Sharp....  9-150   -   1-22  1-0   -    -    -   2-49   -   1-8   DNP   2-39  2-32 
Adrian Pettis..  3-48   -    -    -    -   1-16   -   1-13   -    -   1-19   -    -  
Courtney Lehman  2-38   1-18   -    -    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   -   1-20 
Travis Daniels.  2-33   -    -    -    -    -    -   1-16  1-17   -    -    -    -  
Landon Gilbert.  1-18   DNP   -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-18  DNP   DNP  
Tom Pontius....  4-17   -   1-0   1-8   -    -    -   1-3   -    -   1-6   -    -  
Justin Mayou...  1-9    -    -    -   DNP   DNP   1-9   DNP   -    -   DNP   -    -  


INT. RETURNS   No-Yds  GLE   LAV   KNOX   NP   CONC  CUL   BRE   TRI   PH   FAIR   CN   BRE  

Chris Brewer...  5-37   -   1-0   -   1-0   2-20   -    -    -   1-17   -    -    -  
Tom Pontius....  2-18   -    -   1-18   -    -    -    -    -   1-0   -    -    -  
Courtney Lehman  1-17   -    -    -   1-17  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   -    -  
Adrian Pettis..  1-5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1-5   -  
Tim Norment....  1-6    -    -   1-6   -    -    -    -    -    -    -    -    -  
Justin Mayou...  1-19   -    -    -   DNP   DNP   -   DNP   -   1-19  DNP   -    -  


FUMBLE RETURNS  No-Yds  GLE   LAV   KNOX   NP   CONC  CUL   BRE   TRI   PH   FAIR   CN   BRE  

Travis Daniels.  1-91   1-91   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

Passing Game-by-Game 1995


Jimtown Passing Game-by-Game (1995 FINAL)
                  All games


  #9 Caleb Pontius     Att Comp Int  Pct Yards TD Long Sack Yds
  -----------------------------------------------------------------------
  Glenn.................   6  3  0  50.0  42  1  19  0  0
  LaVille...............   8  5  0  62.5  91  0  41  0  0
  Knox..................   12  8  1  66.7  102  0  28  1  9
  New Prairie...........   14  5  0  35.7  56  1  18  0  0
  Concord...............   20  8  0  40.0  114  1  29  2  8
  Culver................   13  7  0  53.8  71  1  23  0  0
  Bremen................   11  3  2  27.3  37  0  27  0  0
  Triton................   9  5  0  55.6  83  0  38  0  0
  Prairie Heights.......   10  4  0  40.0  74  2  37  0  0
  Fairfield.............   7  6  0  85.7  74  0  21  0  0
  Central Noble.........   11  4  1  36.4  21  0  8  1  13
  Bremen................   9  1  1  11.1   5  0  5  1  9
  TOTALS................  130  59  5  45.4  770  6  41  5  39

  #12 Matt Lewinski     Att Comp Int  Pct Yards TD Long Sack Yds
  -----------------------------------------------------------------------
  Concord...............   1  0  0  0.0   0  0  0  0  0
  TOTALS................   1  0  0  0.0   0  0  0  0  0

Defensive Game-by-Game 1995


Jimtown Defensive Game-by-Game (1995 FINAL)
                  All games


TACKLES        UA-AT  TT  GLE   LAV   KNOX   NP   CONC  CUL   BRE   TRI   PH   FAIR   CN   BRE  

Tim Norment......... 46-68 114  4-2   2-7   3-1   5-5   4-3   2-8   7-12  7-6   2-6   4-2   3-6   3-10 
Mike Kallimani...... 22-48  70  0-1   0-4   1-5   1-3   2-4   4-2   6-8   0-2   1-3   3-2   1-8   3-6  
Louie Cogswell...... 24-44  68  4-5   1-5   1-1   2-5   1-2   0-3   1-5   4-4   3-4   2-1   3-5   2-4  
Matt Campbell....... 32-35  67  5-3   3-3   0-2   1-2   3-4   3-2   5-3   1-5   DNP   5-3   4-6   2-2  
Adrian Pettis....... 27-36  63  2-4   1-3   0-3   2-4   1-1   1-3   5-4   2-6   5-3   4-2   2-1   2-2  
Travis Daniels...... 23-33  56  1-1   2-3   1-1   1-4   2-1   3-1   2-3   1-3   3-4   2-6   3-3   2-3  
Tom Pontius......... 26-20  46  2-1   0-1   1-1   2-2   6-1   -   0-2   3-1   5-3   3-2   2-3   2-3  
Chris Brewer........ 27-14  41  2-0   1-3   4-0   2-1   5-1   2-1   3-2   1-0   1-0   4-2   1-2   1-2  
Chuck Smith......... 22-18  40  2-1   1-1   0-1   3-1   1-2   1-2   4-2   2-3   -   0-2   4-0   4-3  
Mark Scearse........ 13-24  37  3-2   2-5   0-2   0-1   1-3   2-0   3-5   0-1   DNP   0-2   0-2   2-1  
Courtney Lehman..... 18-12  30  3-1   3-4   3-0   2-4   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   2-2   5-1  
Ryan McCuddy........ 14-10  24  0-1   3-1   1-1   -   DNP   2-1   0-1   3-1   4-4   1-0   DNP   DNP  
Brian Sharpe........  7-5  12  0-1   0-1   2-0   -   1-0   -   DNP   1-1   3-2   DNP   DNP   DNP  
Nate Leitchy........  5-7  12  1-0   2-2   1-2   1-3   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Jason Childress.....  5-5  10  0-1   -   1-1   0-1   DNP   DNP   DNP   1-2   DNP   DNP   1-0   2-0  
Court Lehman........  6-2   8  DNP   DNP   DNP   DNP   -   DNP   2-0   2-0   1-1   1-1   DNP   DNP  
Nate Lietchy........  1-5   6  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-0   0-3   0-2   DNP   DNP  
Nate Colburn........  1-4   5  1-1   0-1   0-2   -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
David Hartman.......  2-2   4  1-0   0-2   1-0   DNP   DNP   -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Justin Mayou........  1-3   4  -   0-1   -   DNP   DNP   -   DNP   0-1   -   DNP   0-1   1-0  
Eddie Geier.........  1-2   3  -   0-2   1-0   -    -    -   DNP   DNP   -   DNP   DNP   -  
Brian Smith.........  1-2   3  0-1   0-1   -    -    -    -   1-0   -    -    -    -    -  
Nick Watson.........  2-0   2  2-0   -    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Nate Colborn........  2-0   2  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   2-0   DNP   DNP   -  
Jeremy Whitaker.....  1-1   2  DNP   1-1   -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Billy Sharp.........  2-0   2  -   1-0   -    -    -   1-0   -    -    -   DNP   -    -  
David Pena..........  1-1   2  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-1   DNP   DNP   DNP   DNP  
Robert Crockett.....  2-0   2  DNP   DNP   DNP   DNP   -    -    -   1-0   1-0   DNP   DNP   DNP  
Dan Bringle.........  0-1   1  -    -    -   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
James Shaffer.......  0-1   1  -    -    -   DNP   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Chris Smith.........  0-1   1  -   0-1   -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Matt Colburn........  0-1   1  0-1   -    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
B. Swaenpool........  0-1   1  -   0-1   -    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Keith Williams......  1-0   1  1-0   -    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Josh Rider..........  0-1   1  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   0-1   DNP   DNP   DNP  
Adam Fish...........  0-1   1  -   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Caleb Pontius.......  1-0   1  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1-0   -  
Wendell Norwood.....  1-0   1  DNP   DNP   1-0   -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Matt Lewinski.......  1-0   1  DNP   -   DNP   DNP   -   DNP   DNP   DNP   1-0   DNP   DNP   DNP  

Sacks Game-by-Game 1995


Jimtown Sacks Game-by-Game (1995 FINAL)
                  All games


SACKS         UA-A  TOT  GLE   LAV   KNOX   NP   CONC  CUL   BRE   TRI   PH   FAIR   CN   BRE  

Chuck Smith.........  3-1   4  -  2-6    -  1-6    -    -    -  1-2    -    -    -    -  
Matt Campbell.......  4-0   4  -  1-6    -    -  1-2   1-5    -    -   DNP  1-3    -    -  
Louie Cogswell......  3-0   3  -    -  1-7   1-7   1-10    -    -    -    -    -    -    -  
Travis Daniels......  2-1   3  -    -    -    -    -    -  1-11  1-11    -    -  1-7    -  
Tim Norment.........  1-1   2  -    -    -    -    -    -  1-11    -    -  1-2    -    -  

Tackle For Loss Game-by-Game 1995


Jimtown Tackle For Loss Game-by-Game (1995 FINAL)
                  All games


TACKLES FOR LOSS   No-Yds  GLE   LAV   KNOX   NP   CONC  CUL   BRE   TRI   PH   FAIR   CN   BRE  

Tim Norment......... 11-20  1-1   1-1   -   2-6   1-2   1-3   1-2   2-2   1-2   -   1-1   -  
Travis Daniels...... 10-34  1-8   1-2   1-3   2-7   -   1-2   -    -   1-5   1-3   1-3   1-1  
Chuck Smith......... 10-25   -    -    -   2-4   1-2   1-3   1-2   2-9   -    -   2-4   1-1  
Matt Campbell....... 10-18  5-7   1-1   -    -    -    -    -   1-1   DNP   1-3   1-5   1-1  
Louie Cogswell...... 10-17  1-2   2-2   -   1-2   -   2-4   1-2   1-1   2-4   -    -    -  
Mike Kallimani......  9-18  1-2   2-3   1-3   1-3   -    -   1-2   -    -   1-1   -   2-4  
Adrian Pettis.......  7-24   -    -    -   1-1   1-12  1-1   -   1-3   1-5   1-1   1-1   -  
Chris Brewer........  4-10  1-3   -    -    -   1-1   1-3   -    -    -   1-3   -    -  
Courtney Lehman.....  3-6   -   2-4   1-2   -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   -    -  
Mark Scearse........  3-4   -    -    -    -    -    -   1-1   -   DNP   -    -   2-3  
Ryan McCuddy........  3-4   -    -    -    -   DNP   -    -   1-2   2-2   -   DNP   DNP  
Nate Colborn........  2-7   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   2-7   DNP   DNP   -  
Nate Colburn........  1-8   1-8   -    -    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Keith Williams......  1-5   1-5   -    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
James Shaffer.......  1-3   -    -    -   DNP   1-3   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Court Lehman........  1-2   DNP   DNP   DNP   DNP   -   DNP   1-2   -    -    -   DNP   DNP  
Eddie Geier.........  1-2   -   1-2   -    -    -    -   DNP   DNP   -   DNP   DNP   -  
Jason Childress.....  1-1   -    -    -    -   DNP   DNP   DNP   -   DNP   DNP   1-1   -  
Nate Leitchy........  1-1   -    -    -   1-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  

Fumbles Game-by-Game 1995


Jimtown Fumbles Game-by-Game (1995 FINAL)
                  All games


FUMBLES        No-Lost  GLE   LAV   KNOX   NP   CONC  CUL   BRE   TRI   PH   FAIR   CN   BRE  

Travis Daniels......  3-3    -    -    -    -    -    -    -    -    -   3-3   -    -  
Caleb Pontius.......  3-3    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   3-3  
Billy Sharp.........  2-1    -    -    -   1-0   -    -    -   1-1   -   DNP   -    -  
R. Crockett.........  1-1   1-1   -    -    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Tom Pontius.........  1-1    -    -    -    -    -    -    -   1-1   -    -    -    -  
Brian Smith.........  1-1    -    -    -    -    -    -   1-1   -    -    -    -    -  
Courtney Lehman.....  1-1    -   1-1   -    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   -    -  
Robert Crockett.....  1-1   DNP   DNP   DNP   DNP   -    -    -    -   1-1   DNP   DNP   DNP  
Terry Cartwrigh.....  1-0   DNP   -    -   DNP   DNP   -   DNP   -   1-0   DNP   DNP   DNP  
Chuck Smith.........  1-1    -    -   1-1   -    -    -    -    -    -    -    -    -  


FUMBLES RECOVERED   Number  GLE   LAV   KNOX   NP   CONC  CUL   BRE   TRI   PH   FAIR   CN   BRE  

Travis Daniels......   3    2    -    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -  
Matt Campbell.......   3    -    -    -    -    -    1    1    -   DNP   -    1    -  
Louie Cogswell......   3    1    -    -    1    1    -    -    -    -    -    -    -  
David Pena..........   1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1   DNP   DNP   DNP   DNP  
Tom Pontius.........   1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -  
Court Lehman........   1   DNP   DNP   DNP   DNP   -   DNP   -    -    1    -   DNP   DNP  
Scott Wilkins.......   1    1    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   -   DNP   DNP   DNP   DNP  
Mark Scearse........   1    1    -    -    -    -    -    -    -   DNP   -    -    -  
James Shaffer.......   1    -    -    -   DNP   1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Mike Kallimani......   1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1  
Justin Mayou........   1    -    -    1   DNP   DNP   -   DNP   -    -   DNP   -    -  
Brian Sharpe........   1    1    -    -    -    -    -   DNP   -    -   DNP   DNP   DNP