1937 Northern Indiana Football Standings & Results


Northern Indiana Conference Independents Northeastern Indiana Conference
Fort Wayne City Series    
Last week's results:
--------------------
Gary Wallace 6, EC Roosevelt 0 (Sep 09 at)
SB Central 13, EC Washington 0 (Sep 10 at)
Mishawaka 52, St. Hedwige 0 (Sep 11 at)
Gary Mann 31, Hobart 0 (Sep 10 at)
LaPorte 6, Linton 0 (Sep 10 at)
Goshen 12, Garrett 6 (Sep 10 at)
Gary Emerson 26, Bicknell 0 (Sep 10 at)
SB Riley 13, Hammond Tech 0 (Sep 11 at)
Lowell 7, Rensselaer 0 (Sep 11 at)
Valparaiso 19, Crown Point 0 (Sep 11 at)
Joliet Catholic 6, Gary Froebel 0 (Sep 11 at)
SB Central 20, St. Joseph (MI) 0 (Sep 17 at)
SB Washington 66, Warsaw 0 (Sep 17 at)
EC Roosevelt 20, Hammond Tech 7 (Sep 16 at)
Wabash 25, Goshen 0 (Sep 17 at)
Whiting 33, Gary Toleston 6 (Sep 17 at Unknown)
Gary Wallace 26, Hobart 0 (Sep 17 at)
Lowell 13, Crown Point 0 (Sep 17 at)
Hammond Clark 7, EC Washington 0 (Sep 17 at)
Griffith 13, Thornton Fractional 0 (Sep 17 at)
Elkhart 25, Ft. Wayne Central 0 (Sep 18 at)
SB Riley 32, Niles (MI) 7 (Sep 18 at)
Valparaiso 18, Rensselaer 7 (Sep 18 at)
Gary Emerson 20, New Trier (IL) 0 (Sep 18 at)
Massillon Washington 33, Gary Mann 13 (Sep 17 at)
Gary Froebel 6, Evanston (IL) 0 (Sep 18 at)
Mishawaka 18, Gary Mann 7 (Sep 20 at)
SB Washington 1, SB Central 1 (Sep 24 at)
SB Riley 6, LaPorte 0 (Sep 24 at)
Elkhart 13, Sturgis (MI) 0 (Sep 24 at)
Ft. Wayne North 16, Goshen 0 (Sep 24 at)
Gary Wallace 20, Crown Point 0 (Sep 24 at)
Hammond 13, Gary Emerson 0 (Sep 27 at)
Lowell 16, Georgetown (IL) 0 (Sep 25 at Unknown)
Clinton 6, EC Washington 6 (Sep 24 at)
Griffith 6, Morocco 0 (Sep 24 at)
Culver Military 14, Michigan City 6 (Sep 25 at)
Whiting 45, Hammond Tech 0 (Sep 25 at)
Gary Froebel 13, EC Roosevelt 0 (Sep 25 at)
Mishawaka 26, Ft. Wayne South 6 (Sep 25 at)
Valparaiso 20, Plymouth 0 (Sep 25 at)
Oak Park (IL) 46, Gary Mann 0 (Sep 25 at)
Hammond Catholic 6, Gary Toleston 0 (Sep 25 at)
Gary Emerson 27, Gary Toleston 0 (Sep 30 at)
Whiting 20, EC Roosevelt 0 (Sep 30 at)
SB Washington 31, Mishawaka 0 (Oct 01 at)
Gary Wallace 29, Gary Mann 0 (Oct 01 at)
Hammond 20, EC Washington 0 (Oct 01 at)
Elkhart 26, LaPorte 13 (Oct 01 at)
Michigan City 25, Goshen 0 (Oct 01 at)
Valparaiso 24, Wabash 12 (Oct 01 at)
Lowell 20, Morocco 0 (Oct 01 at)
Hobart 6, Griffith 0 (Oct 01 at)
Crown Point 31, Kentland 0 (Oct 01 at)
SB Central 26, Dayton Steele 19 (Oct 02 at)
Hammond Clark 12, Hammond Catholic 0 (Oct 02 at)
Hammond Clark 7, Hammond Tech 6 (Oct 07 at)
Gary Froebel 6, Gary Emerson 0 (Oct 07 at)
SB Central 41, LaPorte 13 (Oct 08 at)
SB Riley 7, Elkhart 6 (Oct 08 at)
Mishawaka 19, Goshen 6 (Oct 09 at Unknown)
SB Washington 26, Niles (MI) 0 (Oct 08 at)
Hammond 20, Gary Wallace 0 (Oct 08 at)
Whiting 13, Gary Mann 13 (Oct 08 at)
Wabash 10, Warsaw 0 (Oct 08 at)
Benton Harbor (MI) 7, Hobart 0 (Oct 08 at)
Crown Point 7, Rensselaer 6 (Oct 08 at)
Michigan City 46, Ft. Wayne South 7 (Oct 09 at)
Culver Military 33, Howe Miltary 0 (Oct 09 at)
Lowell 27, Momence (IL) 0 (Oct 09 at)
Valparaiso 1, Gary Toleston 1 (Oct 09 at)
Griffith 13, Kentland 0 (Oct 09 at)
Toledo Libbey 26, EC Roosevelt 7 (Oct 09 at)
Hobart 27, Crown Point 0 (Oct 15 at)
SB Riley 43, Goshen 6 (Oct 15 at)
Elkhart 7, Mishawaka 7 (Oct 15 at)
LaPorte 19, Valparaiso 12 (Oct 15 at)
Hammond 39, EC Roosevelt 2 (Oct 15 at)
Gary Wallace 31, Hammond Tech 12 (Oct 15 at)
Gary Froebel 26, Ft. Wayne South 0 (Oct 15 at)
Whiting 13, EC Washington 7 (Oct 15 at)
Canton McKinley 25, Gary Emerson 0 (Oct 15 at)
Warsaw 19, Huntington 12 (Oct 15 at)
Wabash 14, Plymouth 6 (Oct 15 at)
Lowell 7, Griffith 0 (Oct 15 at)
SB Central 20, Michigan City 0 (Oct 16 at)
SB Washington 40, St. Hedwige 6 (Oct 16 at)
Elkhart 27, Bluffton 0 (Oct 20 at)
Crown Point 7, Gary Toleston 0 (Oct 20 at)
Valparaiso 13, Hobart 6 (Oct 20 at)
LaPorte 27, Goshen 14 (Oct 20 at)
Gary Mann 6, Gary Froebel 2 (Oct 21 at)
SB Riley 12, Michigan City 0 (Oct 22 at)
SB Washington 7, Gary Wallace 0 (Oct 23 at)
Gary Emerson 19, EC Washington 14 (Oct 25 at)
Whiting 40, Evansville Central 6 (Oct 22 at)
Hammond 20, Hammond Clark 7 (Oct 22 at)
Garrett 21, Huntington 0 (Oct 22 at)
Hammond Catholic 27, Garrett 0 (Oct 23 at)
SB Washington 12, SB Riley 6 (Oct 29 at)
Elkhart 44, Goshen 0 (Oct 29 at)
EC Roosevelt 14, LaPorte 6 (Oct 29 at)
Hammond 14, Whiting 0 (Oct 29 at)
Gary Wallace 1, Gary Emerson 1 (Oct 29 at)
Gary Froebel 20, Hammond Tech 0 (Oct 29 at)
Lowell 19, Crown Point 0 (Oct 29 at)
SB Central 13, Mishawaka 0 (Oct 30 at)
Gary Toleston 14, Griffith 0 (Oct 30 at)
Hammond Clark 25, Valparaiso 6 (Oct 30 at)
Gary Emerson 40, EC Roosevelt 0 (Nov 04 at)
SB Riley 22, SB Central 7 (Nov 05 at Unknown)
Michigan City 7, Mishawaka 0 (Nov 05 at)
LaPorte 21, Ft. Wayne South 13 (Nov 05 at)
Goshen 6, Niles (MI) 2 (Nov 05 at)
Whiting 12, Gary Wallace 6 (Nov 05 at)
EC Washington 20, Gary Froebel 6 (Nov 05 at)
Gary Mann 7, Hammond Tech 6 (Nov 05 at)
Valparaiso 12, Lowell 0 (Nov 05 at)
Crown Point 33, Griffith 0 (Nov 06 at)
Hobart 25, Gary Toleston 6 (Nov 06 at)
Hammond 6, New Castle (PA) 0 (Nov 06 at)
SB Washington 16, Springfield (IL) 0 (Nov 06 at)
SB Central 19, Goshen 0 (Nov 12 at)
LaPorte 7, Mishawaka 0 (Nov 12 at)
Elkhart 33, Michigan City 0 (Nov 13 at)
Gary Mann 13, EC Washington 7 (Nov 11 at)
EC Roosevelt 7, Thornton Fractional 6 (Nov 12 at)
Hammond 35, Hammond Tech 0 (Nov 12 at)
Whiting 7, Hammond Clark 0 (Nov 12 at)
Gary Wallace 6, Gary Froebel 0 (Nov 12 at)
Elkhart 18, SB Central 6 (Nov 22 at)
SB Washington 18, Ft. Wayne South 0 (Nov 22 at)
Mishawaka 13, SB Riley 13 (Nov 23 at)
LaPorte 13, Michigan City 2 (Nov 23 at)
Gary Emerson 20, Gary Mann 0 (Nov 25 at)
EC Roosevelt 10, EC Washington 7 (Nov 24 at)
Hammond 14, SB Riley 0 (Nov 24 at School Field)
SB Washington 13, White Plains (NY) 7 (Nov 25 at)
Hammond 12, Montgomery Lanier 7 (Nov 27 at)